اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۸۱۸۱۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۶۳۷۵۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۱۵۶۴۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۱۵۶۴۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
آدرس فروشگاه مرکزی : تهران - خیابان 15 خرداد - بعد از بازار آهنگران - پلاک 412

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه فروشگاه مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • فروشگاه مرکزی
  • آدرس:
  • آدرس فروشگاه مرکزی : تهران - خیابان 15 خرداد - بعد از بازار آهنگران - پلاک 412

  • :
  • ۵۵۸۱۸۱۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۵۵۶۳۷۵۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۵۵۱۵۶۴۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۵۵۱۵۶۴۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 ولی امانی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۸۱۸۱۹۱
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۱۵۶۴۴۴
 

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه کارخانه

مشخصات

  • :
  • کارخانه
  • آدرس:
  • آدرس کارخانه : تهران - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار سروستان - بلوار مهستان - گل سرخ 4 - گوهر نایلون

    آدرس