اطلاعات تماس
تلفن
۵۵۸۱۸۱۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۶۳۷۵۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۵۵۱۵۶۴۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۵۵۱۵۶۴۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
آدرس فروشگاه مرکزی : تهران - خیابان 15 خرداد - بعد از بازار آهنگران - پلاک 412

گوهر نایلون

تلفن

  • ۵۵۸۱۸۱۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۵۵۶۳۷۵۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۵۵۱۵۶۴۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۵۵۱۵۶۴۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   آدرس فروشگاه مرکزی : تهران - خیابان 15 خرداد - بعد از بازار آهنگران - پلاک 412