پارو پلاستیکی

فعالیت مستمر در بخشهای

تولید

و

توزیع

موجب گردیده تا همواره تولیدات

گوهر نایلون

مطابق با پیشرفتهای

صنعت پلاستیک

متحول گردد و با

کیفیت بالا

قیمت های بسیار مناسب و کادری متشکل از بیش از 30 نفر کادر فنی و 12 کادر اداری در دسترس اقشار مختلف جامعه در اقصی نقاط کشور قرار گیرد و گام های مهمی در راستای صعود به بازار های جهانی بر دارد . شرکت

گوهر نایلون

یکی از

بزرگترین صادر کنندگان

نایلون

و

نایلون عریض کشاورزی

و نایلون_گلخانه_ای می باشد ، امیدواریم با استفاده از نظرات و پیشنهادات صاحبنظران در پیمودن این راه بی پایان بیشتر از پیش موفق باشیم.
از سردسته های تخصصی دکر شده در وبسایت این شرکت می باشد